Formålet med nettverket

Ung i Næringseiendom har som formål å skape en nøytral og faglig arena, der unge personer kan møtes for å utveksle erfaring og kunnskap, og bygge seg et nettverk innen byutviklings- og næringseiendomsbransjen. Dette er forumet hvor det å være ung har forrang foran alder og erfaring. Foreningen vil over tid legge til rette for varierte faglig aktiviteter i samarbeid med ulike aktører, som representerer mangfoldet av det som finnes innen bransjen vår.

I dag består nettverket av over 3000 profesjonelle eiendomsaktører; eiendomsinvestorer, eiendomsutviklere, næringsmeglere, transaksjonsmeglere, investorer, juridiske-, tekniske- og finansielle rådgivere, investeringsbanker og syndikeringsaktører, myndigheter og mediehus er representert. Arbeidstittel/funksjonsspennet strekker seg fra regnskapsmedarbeidere, næringsmeglere og advokater til administrerende direktører.

Virksomheten

Ung i Næringseiendom arrangerer fire faglige- og sosiale nettverkstreff i året. I tillegg til dette arrangeres UiN-Konferansen, en årlig studietur, samt diverse andre aktiviteter, arrangementer og samarbeid. Arrangementene finansieres gjennom bidrag fra ulike aktører fra bransjen. Nettverket ledes av et styre på åtte personer som har det overordnede ansvaret for nettverkets arrangementer og ivaretakelsen av nettverkets nøytralitets- og relevanseambisjon. Medlemskap i Ung i Næringseiendom er gratis.

Ved spørsmål, endring av medlemskap e.l, kontakt oss på: post@ungieiendom.no

Vil du vite mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger, les mer i vår personvernerklæring