Formålet med nettverket

Ung i Næringseiendom har som formål å skape en nøytral og faglig arena, hvor unge og likesinnede personer fra bransjen kan møtes for å utveksle erfaring og kunnskap. Samtidig som man får muligheten til å bygge seg et nettverk innen bransjen. Dette er forumet hvor det å være ung har forrang foran alder og erfaring! Foreningen vil over tid legge til rette for varierte faglig aktiviteter i regi av og hos ulike aktører i bransjen, som sammen representerer mangfoldet av det som finnes innen bransjen vår. I dag består nettverket av over 1200 profesjonelle eiendomsaktører; eiendomsinvestorer, eiendomsutviklere, næringsmeglere, transaksjonsmeglere, investorer, juridiske rådgivere, tekniske rådgivere, finansielle rådgivere, investeringsbanker og syndikeringsaktører, myndigheter og mediehus er representert. Tittel/funksjonsspennet strekker seg fra regnskapsassistenter, meglere og advokater til administrerende direktører.

 

Virksomheten

Gjennomføringen av faglige- og sosiale nettverkstreff er nettverkets hovedgeskjeft. Det arrangeres 5-7 treff i året, årlig studietur til utlandet, samt PropTech arrangement i samarbeid med MESH. Arrangementene finansieres gjennom bidrag fra ulike aktører fra bransjen. Nettverket ledes av et styre på syv personer som har det overordnede ansvaret for nettverkets arrangementer og ivaretakelsen av nettverkets nøytralitets- og relevanseambisjon.

Ved spørsmål, endring av medlemskap e.l, kontakt oss på: post@ungieiendom.no