Kjære nettverksmedlemmer, 

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til årets andre treff i 2021 for nettverket Ung i Næringseiendom. Denne gangen arrangeres treffet av Advokatfirmaet Føyen AS, Braathen Eiendom AS og Fearnley Securities AS og avholdes i selskapets nyeste kontorlokaler i Bjørvika.

På agendaen har vi: Jørgen Fremstad, Axel Bendvold og Roar R. Lillebergen

 

Tid: Torsdag 28. oktober kl. 17.30

Oppmøte: Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo

 

Program:

17.30: Dørene åpner – lett servering og registrering 

18.00: Velkommen

v/Caroline Krefting, leder Ung i Næringseiendom

18.05: Prosjekt DEG8

v/Jørgen Fremstad, Braathen Eiendom AS

18.25: Prosjektfinansiering

v/ Axel Bendvold, Fearnley Securities AS

18.40: Hvordan spille på lag med offentlige interesser  –  noen erfaringer fra utviklings- og salgsprosesser

v/ Roar R. Lillebergen m. fl, Advokatfirmaet Føyen AS

19:00: Rundtur på DEG8

20.00: Mat og sosialt samvær

Servering i byggets toppetasje 

22.00: Samtlige gjester inviteres med videre ut

 

Bindende påmelding. S.U. innen 14/10-2021. Førstemann til mølla. Vi har 170 plasser.

Vi minner om at dette er en personlig invitasjon til et lukket arrangement for nettverkets medlemmer. Dersom du kjenner noen som oppfyller kriteriene for medlemskap og ønsker å bli en del av nettverket, kan de søke medlemskap her: www.ungieiendom.no. 

Eventuelle avmeldinger sendes til post@ungieiendom.no

 

NB! Grunnet lang venteliste og høy andel avmeldinger de siste dagene før arrangementet, vil avmeldinger de siste to dagene (uansett årsak) føre til utestengelse fra det neste UiN-arrangementet.

Vi ønsker derfor at dere melder dere av med en gang dere vet dere ikke kan komme.

Dette er et lukket arrangement for nettverkets medlemmer. Dersom du oppfyller kriteriene for medlemskap og ønsker å bli en del av nettverket, kan du søke medlemskap her