Bli medlem

For at UiN skal være en relevant møteplass har vi relevanskrav for medlemskap. Kravet består av et alders- og tilknytningskrav som samtlige medlemmer må oppfylle. Les nederst på siden og se om du oppfyller disse før du sender søknad.

Har du byttet jobb, mail eller ønsker å endre noe annet ved ditt medlemskap? Send oss en mail på post@ungieiendom.no

BLI MEDLEM
 

1. Alderskrav

Den enkelte medlem må være yngre enn 36 år ved innmelding og kan beholde medlemskapet til man er 40 år.

2. Arbeidsplass og stilling

Som næringseiendomsrelatert virksomhet menes eksempelvis: eiendomsinvestorer, eiendomsutviklere, forvaltere, utvikler, næringsmeglere, syndikeringsaktører, juridiske rådgivere, tekniske rådgivere, finansieringsaktører, PropTech, alle spisset mot næringseiendom. Nettverket legger for øvrig vekt på mangfold og kjønnsnøytralitet.

Boligmeglere anbefales å melde seg inn i NEF/NEF Ung.

 

3. Ikke student

Vi oppfordrer studenter til å søke medlemskap etter endt studieløp. Dette gjelder også studenter med deltidsjobb/interns hos en næringseiendomsrelatert aktør.