Bli medlem

For å ivareta formålet på en bærekraftig måte er det innført et kumulativt relevanskrav til foreningens medlemmer.
Kravet består av et alders- og tilknytningskrav som samtlige medlemmer må oppfylle;

BLI MEDLEM
 

1. Den enkelte medlem må være yngre enn 36 år

Vi kommer alle til et punkt i livet hvor man går fra å være «ung og lovende» til å være «lovende». Vi har valgt å legge dette skille til 36 år. Vi mener denne avskjæringen vil gjøre gruppen mer relevant, og vil ivareta formålet til nettverket på en god måte, og uten at medlemsmassen flyter ut. I sum mener vi dette relevanskravet gjør nettverket nettopp; relevant, og vil på sikt skape kredibilitet. Satt på spissen er det morgendagens ledere og beslutningstakere fra alle sider av aspektet av det mangfoldet vi kaller næringseiendom- som er samlet i dette nettverket.

2. Vedkommende må ha sitt daglige virke i næringseiendomsrelatert virksomhet

Som næringseiendomsrelatert virksomhet menes eksempelvis : eiendomsinvestorer, eiendomsutviklere, forvaltere, utvikler, meglere, syndikeringsaktører, juridiske rådgivere, tekniske rådgivere, finansieringsaktører , mediehus– alle spisset mot eiendom. Nettverket legger for øvrig vekt på mangfold og kjønnsnøytralitet.

 

Send epost til post@ungieiendom.no for å bli medlem.