Malling & Co.
Eiendomshuset Malling & Co er et komplett eiendomshus som kan bistå våre kunder gjennom hele livssyklusen til en næringseiendom. Les mer  på www.malling.no
R8 Property
Vår visjon er å skape varige relasjoner. Skal vi klare det, må vi være pålitelige, engasjerende, handlekraftige og alltid tilstede. www.r8property.no
Wiersholm
Wiersholm er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma i Norge. I kraft av deres profesjon og ledende posisjon har de et ansvar for å drive på en ansvarlig og bærekraftig måte, samtidig som de skal yte rådgivning av høyeste kvalitet overfor deres klienter. www.wiersholm.no
Backe Prosjekt AS
Backe Prosjekt, et selskap i BackeGruppen, driver aktivt som byggherre innen utvikling av bolig, næringseiendom og offentlige bygg. BackeGruppen er en av Norges største entreprenører, med rundt 900 ansatte og en årlig omsetning på ca 3.000 mill http://www.backeprosjekt.no/
Estate Media
Estate Media er Norges ledende mediepartner og kommunikasjonshus for næringseiendomsbransjen www.estatemedia.no
3D Estate
3D Estate er en fullverdig digital verktøykasse for salg og utleie av eiendom. www.3destate.no