UiN-konferansen 2022

24. november på Røverstaden, Oslo

UiN-konferansen ble avholdt første gang i 2021. Det er en konferanse av de unge, med de unge og for de unge i eiendomsbransjen. Vi ønsker å sette lys på aktuelle saker, nye selskaper, og egne medlemmer. Det er spesielt fokus på å få fremtidens beslutningstakere på scenen når vi inviterer våre over 2.800 medlemmer inn til å lytte.