1. Om personvernerklæringen
  Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som blir behandlet av foreningen Ung i Næringseiendom (UiN).Vi er opptatt av ditt personvern og behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (heretter omtalt som «GDPR»). Alle personopplysninger skal være trygge hos oss. Vi har derfor utarbeidet denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») som gjelder for de personopplysningene vi samler inn og behandler om deg i forbindelse med din kontakt med oss.
 2. Behandlingsansvarlig
  UiN, ved styreleder, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.Kontaktinformasjonen til UiN er:

  • Organisasjonsnummer: 914 792 258
  • Adresse: Kirkeveien 104 A, 0361 OSLO
  • E-post:post@ungieiendom.no

  Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, ta kontakt med oss på følgende e-postadresse: post@ungieiendom.no

 3. Hvilke personopplysninger behandles og hva brukes de til?
  1. Om behandlingenVåre medlemmer kan melde seg inn i foreningen dersom visse kriterier er møtt, herunder alder, relevant arbeidserfaring og/eller særskilt interesse for næringseiendom. Medlemskap i foreningen er frivillig og gratis for våre medlemmer. Når nye medlemmer registrerer seg som medlem av UiN via vår nettside, samler UiN inn og behandler blant annet følgende personopplysninger:Kontaktinformasjon: Dette inkluderer navn, alder, e-postadresse, telefonnummer, tittel, arbeidsstedPersonopplysningene UiN samler inn brukes for å kunne verifisere at nye medlemmer oppfyller vilkårene for medlemskap. Videre brukes personopplysningene til å sende ut informasjon om nettverkstreff, studietur eller annen relevant informasjon om foreningen eller tilknyttede arrangementer. Dersom medlemmene ved innmelding (eller senere) ønsker å motta nyhetsbrev o.l., vil personopplysningene også brukes til utsendelse av nyhetsbrev.
 4. Hvem deler vi personopplysningene med
  1. Databehandlere
   UiN vil kunne dele dine personopplysninger med tredjeparter dersom disse leverer tjenester innen drift, vedlikehold og andre tekniske løsninger for UiN. Videre vil vi kunne dele personopplysninger med samarbeidsaktører i forbindelse med arrangering av nettverkstreff eller studietur, samt ved formidling av faglig relevante bidrag fra våre medlemmer via artikler, for eksempel Estate.
 5. Dine rettigheter
  Du har, med visse forbehold, rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet dersom visse forutsetninger er til stede. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene og når disse kan gjøres gjeldende på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.Dersom vårt behandlingsgrunnlag er begrunnet i ditt samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å kontakte UiN på følgende e-postadresse: post@ungieiendom.no.Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende, ta kontakt på e-post til: post@ungieiendom.no. Dersom du mener at vi bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.
 6. Sletting av personopplysninger
  Personopplysninger vil kun bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler på bakgrunn av ditt samtykke slettes når samtykket trekkes tilbake. Hvis behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse, vil personopplysningene bli slettet når slik berettiget interesse ikke lenger foreligger.
 7. UiNs profiler i sosiale medier
  UiN har brukerprofil i følgende sosiale medier:

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin

  UiNs brukerprofiler er opprettet i henhold til brukervilkårene hos de aktuelle sosiale medier. UiN behandler personopplysninger i henhold til de vilkår som til enhver tid er fastsatt av den enkelte plattform og i samsvar med personvernreglene.

  De sosiale mediene bruker informasjonskapsler når du benytter deres tjenester. Informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn og hvordan disse benyttes av de respektive sosiale medier fremgår av deres personvernerklæringer.

 8. Tiltak for å ivareta sikkerheten til dine personopplysninger
  UiN er opptatt av at personopplysningene til medlemmene ikke gjøres tilgjengelig for uberettigede. Dette innebærer at vi har opprettet egne rutiner for hvordan personopplysninger skal behandles, herunder hvilke krav som gjelder for medlemslistene våre. UiN er opptatt av at medlemslistene er forbeholdt foreningen, og vil derfor ikke dele denne med utenforstående, med mindre det er nødvendig for å gjennomføre vår virksomhet eller formål som nevnt i punkt 4.
 9. Ansvarsfraskrivelse
  Innholdet på våre nettsider er kun ment som generell informasjon. Medlemskap i foreningen er å anse som frivillig, og et medlemskap i UiN anses å ha nytteeffekt for medlemmene våre både faglig og sosialt.
 10. Endringer
  Hvis det skulle skje endring i vår behandling av dine personopplysninger eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, vil denne Personvernerklæringen oppdateres slik at den til enhver tid følger gjeldende rett.