Formålet med nettverket

Formålet og hensikten med nettverket er å skape en nøytral og relevant arena og møtested hvor unge og likesinnede personer fra bransjen kan møtes for å utveksle erfaring og kunnskap samtidig som man får muligheten til å bygge seg et nettverk innen bransjen. Dette er forumet hvor det å være ung har forrang foran alder og erfaring! Foreningen vil over tid legge til rette for varierte faglig aktiviteter i regi av og hos ulike aktører i bransjen, som sammen representerer mangfoldet av det som finnes innen bransjen vår. I dag består nettverket av over 530 profesjonelle eiendomsaktører; eiendomsinvestorer, eiendomsutviklere, næringsmeglere, transaksjonsmeglere, investorer, juridiske rådgivere, tekniske rådgivere, finansielle rådgivere, investeringsbanker og syndikeringsaktører, myndigheter og mediehus er representert. Tittel/funksjonsspennet strekker seg fra regnskapsassistenter, meglere og advokater til administrerende direktører.

 

Virksomheten

Gjennomføringen av faglige- og sosiale nettverkstreff er nettverkets hovedgeskjeft. Det arrangeres 3-4 treff i året, som finansieres gjennom bidrag fra ulike aktører fra bransjen. Nettverket ledes av et styre på syv personer som har det overordnede ansvaret for nettverkets arrangementer og ivaretakelsen av nettverkets nøytralitets- og relevanseambisjon.